Reklamacje związane z zamówieniami

1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie www.sklep.rayon-rowery.com są fabrycznie nowe i wolne od wad.

2. Wszystkie produkty posiadają gwarancje producentów.

3. Wszystkie produkty wysyłane przez nasz sklep, w trakcie przygotowania do wysyłki są sprawdzane przez pracownika sklepu pod względem zgodności z zamówieniem i stanem produktu (czy jest kompletny, czy nie ma uszkodzeń). Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) klient może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny (termin „wada istotna” oznacza taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem), chyba że sklep niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz. Klient może żądać zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt również, jeżeli przy pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi sklep nie wywiąże się ze swych obowiązków, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja tego towaru, nawet jeśli dalsze reklamacje dotyczą innej wady towaru.

4. Jeżeli po otrzymaniu towaru zamawiający wykryje w nim wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne (zewnętrzne) powstałe podczas dostawy, ma prawo odesłać przesyłkę. W tym celu zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem i poinformować o zaistniałym fakcie. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu z adnotacją na jej odwrocie: "reklamacja - towar uszkodzony".

5. Reklamacje prosimy wysyłać na adres siedziby firmy:

SOLUTEK SPORTS sp. z o.o., ul. Janikowska 37, 61-070 Poznań

6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia, w szczególnych przypadkach termin ten może się wydłużyć i będzie ustalany indywidualnie z klientem.

7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (wyczerpanie zapasów), sklep zwróci zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt, o podobnych cechach użytkowych.

Prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - SOLUTEK SPORTS  sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Janikowskiej 37, 61-070 Poznań o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia  wraz z kserokopią dowodu zakupu np. pismem wysłanym pocztą na adres: ul. Janikowska 37, 61-070 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sklep@rayon-rowery.com.pl

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu przelewu bankowego. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: SOLUTEK SPORTS sp. z o. o.  ul. Janikowska 37, 61-070 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.